De WIA uitkering

De WIA uitkering

Kortdurende ziekte kan langdurend worden, oftewel langer dan twee jaar. De Ziektewetuitkering komt in dat geval tot een einde. Dat wil niet zeggen dat men dan automatisch moet werken. Na het beëindigen van de Ziektewetuitkering wordt namelijk eerst gekeken of iemand...
Inkomsten bij kortdurende ziekte

Inkomsten bij kortdurende ziekte

In het sociaal zekerheidsrecht zijn er grofweg twee soorten zieken. Dat betreft niet een onderscheid in lichamelijke of geestelijke ziekte, maar ziet juist op de duur dat men ziek is. Allereerst de kortdurende ziekte. Hoewel 104 weken erg lang kunnen duren, vallen...