Bezwaar uitkering

Wilt u bezwaar maken tegen het besluit omtrent uw uitkering? Al meer dan 40 jaar helpen onze gespecialiseerde advocaten cliënten met het opstellen van juridische bezwaren. Laat ons u helpen om uw uitkering (terug) te krijgen.

N

Advocaten met meer dan 40 jaar ervaring in bezwaarzaken

N
Gratis & Pro Deo rechtshulp door onze advocaten

Voor welk soort uitkering wilt u bewaar laten maken?

Het is belangrijk om een ervaren advocaat naar uw zaak te laten kijken. Een advocaat sociaal zekerheidsrecht kan ervoor zorgen dat uw uitkering alsnog wordt toegewezen of hersteld. Instanties zoals het UWV, de Gemeente Den Haag en de SVB, maken helaas ook fouten waardoor u onterecht in de problemen wordt gebracht. 

h

Bezwaar WIA/WAO

Uitkeringsinstantie: UWV

h

Bezwaar Bijstand/Participatiewet

Uitkeringsinstantie: Gemeente

h

Bezwaar Ziektewet

Uitkeringsinstantie: UWV

h

Bezwaar IAOW

Uitkeringsinstantie: Gemeente

h

Bezwaar WMO

Uitkeringsinstantie: Gemeente

h

Bezwaar WW

Uitkeringsinstantie: UWV

h

Bezwaar AOW

Uitkeringsinstantie: SVB

h

Bezwaar Kinderbijslag

Uitkeringsinstantie: SVB

h

Bezwaar Wajong

Uitkeringsinstantie: UWV

h

Bezwaar ANW

Uitkeringsinstantie: SVB

Kosten bezwaar maken uitkering via een advocaat sociaal verzekeringsrecht

In veel gevallen worden de juridische kosten vergoed. Bijvoorbeeld als u een rechtsbijstandverzekering heeft of als u het bezwaar wint. Daarnaast heeft u mogelijk recht op Pro Deo/Toevoeging.

Veelgestelde vragen

Het is van groot belang om een ervaren advocaat naar uw zaak te laten kijken. Een advocaat kan helpen om uw uitkering te herstellen of om deze alsnog toegewezen te krijgen. Instanties maken helaas ook fouten waardoor u onterecht wordt gedupeerd.

Wat zijn de kosten van het maken van bezwaar?

Voor het inschakelen van een advocaat is, indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, een eigen bijdrage verschuldigd, die afhangt van de hoogte van uw inkomen. Mogelijk kan hiervoor bijzondere bijstand worden gevraagd aan de gemeente van uw woonplaats.

Kom ik in aanmerking voor gratis rechtshulp?

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging, hangt van uw inkomen en vermogen af. U kunt dit bekijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Klik hier voor meer informatie.

Waarom heb ik een advocaat nodig voor het maken van bezwaar?

Bijstand van een advocaat is niet verplicht, maar wel aan te raden. Veelal gaat het om ingewikkelde wet- en regelgeving en al snel dreig je “door de bomen het bos niet meer te zien”. Ook spelen emoties vaak een rol. Dan is het fijn om bijgestaan te worden door een professionele rechtshulpverlener, zoals een gespecialiseerde advocaat.

Hoe gaat het proces van bezwaar maken via Bezwaar Maken UWV in zijn werk?

Meestal wordt eerst het dossier opgevraagd. Daarna wordt het bezwaarschrift aangevuld met de gronden. Indien gewenst volgt een hoorzitting. Tenslotte wordt een beslissing op bezwaarschrift genomen.

Hoe hoog is de eigen bijdrage bij Pro Deo/Toevoeging?

Alleenstaanden betalen een eigen bijdrage van € 199 bij een jaarinkomen lager of gelijk aan € 19.400. Bent u gehuwd, samenwonend of vormt u een eenoudergezin dan betaalt u deze eigen bijdrage bij een fiscaal jaarinkomen tot en met € 26.900. Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld, krijgt u een korting van € 54 op deze eigen bijdrage. Bij een inkomen vanaf € 19.401 voor alleenstaanden bedraagt de eigen bijdrage € 365, oplopend tot € 835 bij een inkomen tot € 27.300 bruto. Voor gehuwden, samenwonenden of een eenoudergezin geldt hetzelfde bij een fiscaal jaarinkomen vanaf € 26.900 tot € 38.600 bruto. Ook voor deze eigen bijdragen geldt een korting van € 54 bij het hebben van een doorverwijzing door het Juridisch Loket. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Mijn uitkering is verlaagd, wat nu?

Tegen een beslissing waarbij uw uitkering is verlaagd of stopgezet, kan binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Neem tijdig contact met ons op om een afspraak te maken.

Mijn uitkering is afgewezen, wat moet ik doen?

Neem contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn bezwaar is afgewezen door de uitkeringsinstantie, wat voor opties heb ik nog?

Na bezwaar staat binnen zes weken na datum van de beschikking op bezwaarschrift beroep open op de rechtbank. Neem contact met ons op. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden en de kansen van beroep.

Mijn uitkering is herzien en teruggevorderd, wat nu?

Belangrijk is om na te gaan of dit terecht is. Neem direct contact met ons op, wij bespreken met u de mogelijkheden van bezwaar of beroep.

Wilt u bezwaar maken voor een uitkering? Wacht niet te lang en leg uw zaak voor aan één van onze uitkeringsadvocaten.

Laat een advocaat contact met u opnemen en vul onderstaand formulier in.

Leg uw vraag via WhatsApp voor aan onze specialisten.

 

 

+31620408276

Neem telefonisch contact op