In de bijstand gelden regels voor het in bezit hebben van vermogen. Grofweg mag een alleenstaande een vermogen hebben van € 6.000,00 en een alleenstaande ouder en gehuwden ruim € 12.000,00. De waarde van een auto kan door de gemeente worden bepaald op basis van de ANWB/BOVAG koerslijst. Tegenbewijs is mogelijk, bijvoorbeeld een betalingsbewijs of een advertentie van de auto of van vergelijkbare auto’s. Een aankoopbewijs is over het algemeen niet voldoende. Dan zou te gemakkelijk een “opzetje” kunnen worden gemaakt tussen koper en verkoper en op papier een prijs (ver) onder de marktprijs kunnen worden afgesproken. Zorg er daarom voor dat kan worden aangetoond hoeveel voor de auto is betaald en dat aannemelijk kan worden gemaakt dat het om een marktconforme prijs gaat. Voor jurisprudentie zie onder meer de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 3 september 2019, ECLI:NL:CRVB: 2019: 2897.

Mr. B. (Ben) Beelaard

Heeft u problemen met uw bijstandsuitkering? Bijvoorbeeld door vermogen m.b.t. auto’s? Ik kan u bijstaan. Mijn specialiteit is sociaal zekerheidsrecht en ben al ruim 40 jaar bezwaar advocaat en sta ik cliënten bij die problemen hebben met instanties.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-363196112