Heeft bezwaar maken UWV zin?

Absoluut, regelmatig draait het UWV een (verkeerd) genomen beslissing terug na een bezwaarprocedure.

Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV kan een belangrijke stap zijn voor iedereen die te maken heeft met uitkeringskwesties en arbeidsgerelateerde aangelegenheden. Op deze pagina bespreken we waarom het zinvol is om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV, wanneer u bezwaar kunt laten aantekenen, waarom het verstandig is om een advocaat in te schakelen en wat de kosten daarvan zijn.

Heeft u een brief ontvangen van het UWV? Het heeft absoluut zin om bezwaar aan te laten tekenen.

Het is van groot belang om in eerste instantie naar de datum van de brief te kijken. Na deze datum heeft u slechts een periode van zes weken om een beroepsprocedure te beginnen. U heeft bij ons de mogelijkheid om uw zaak kosteloos voor te leggen aan één van onze advocaten.

h

Vul ons contactformulier in

N

Advocaten bezwaar UWV met meer dan 40 jaar ervaring

N

Gratis & Pro Deo rechtshulp

N

Meer dan 1.000 bezwaar- en beroepzaken gevoerd tegen het UWV

N

Gratis intake-/adviesgesprek

Waarom heeft het zin om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV?

Het UWV neemt beslissingen over uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen en andere sociaaljuridische aangelegenheden die direct van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie en levensomstandigheden. Soms kan het UWV een beslissing nemen die onjuist is of niet in lijn is met uw situatie. In zulke gevallen heeft het zin om bezwaar te maken. Bezwaar maken tegen het UWV geeft u de kans om de beslissing te laten herzien en te zorgen dat uw rechten correct worden gewaarborgd. De hulp van een advocaat zorgt ervoor dat uw kansen veel groter worden en het zorgt ervoor dat u wordt ontlast, in dit vaak toch stressvolle, proces. In veel gevallen is de hulp van een advocaat daarbij nagenoeg kosteloos voor u. 

Waar kunt u bezwaar tegen laten maken bij het UWV? 

Bij het UWV kunt u bezwaar laten aantekenen tegen diverse beslissingen, waaronder:

Afwijzing van een uitkeringsaanvraag: als uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkering of andere uitkering is afgewezen, kunt u bezwaar maken.

  Herziening van een bestaande uitkering: indien het UWV besluit uw uitkering te verlagen, op te schorten of te beëindigen, kunt u bezwaar maken.

  Medische keuring: wanneer u het niet eens bent met de medische beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid, kunt u bezwaar maken.

  Overige beslissingen: bezwaar kan ook worden ingediend tegen andere beslissingen van het UWV die invloed hebben op uw rechten en financiële situatie.

Onze advocaten kunnen u helpen om uw uitkering te krijgen. Ook Pro Deo.

Waarom is het verstandig om een advocaat in te schakelen om bezwaar voor mij te maken tegen het UWV?

Het proces van bezwaar maken bij het UWV kan complex en juridisch veeleisend zijn. Het is verstandig om een goede advocaat in te schakelen vanwege verschillende redenen:

  Juridische expertise: advocaten zijn goed op de hoogte van de wetten en regels met betrekking tot sociale zekerheid en arbeidsrecht. Wij kunnen uw zaak het beste beoordelen en het bezwaarschrift op de juiste wij opstellen zodat de kans het grootste is op toekenning van uw uitkering.

  Ervaring met het UWV: Onze advocaten hebben ervaring met het omgaan met het UWV en begrijpen hoe het systeem werkt. Wij kunnen effectief bezwaar voor u maken en uw belangen op de juiste manier behartigen. Daarnaast weten wij waar het UWV regelmatig fouten maakt in de beoordelingen. 

  Minder stress voor u tijdens het bezwaarproces: het hele proces van bezwaar maken tegen instanties geeft veel stress. Het gaat tenslotte over uw inkomen. Onze advocaten nemen het bezwaarproces voor u uit handen wat zorgt voor rust. Tevens weet u dat uw zaak in de beste handen is.

  Grootste kans op toekenning van uw uitkering: Onze advocaten hebben meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van bezwaarzaken tegen het UWV en hebben daarnaast meer dan 1.000 bezwaarzaken gevoerd. Dit, i.c.m. onze juridische kennis en ervaring, zorgt ervoor dat u de grootste kans heeft op uw uitkering met de hulp van onze advocaten. Leg uw zaak daarom nu kosteloos aan ons voor. 

Wat kost een advocaat bezwaar maken UWV?

Onze advocaten stellen in de meeste gevallen (nagenoeg) kosteloos bezwaar op voor u, gebaseerd op Pro Deo bijstand of een rechtsbijstandsverzekering. Om te beoordelen of deze kosteloze dienstverlening ook van toepassing is in uw specifieke situatie, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Heeft u geen verzekering of recht op toevoeging (Pro Deo) en wint u de zaak? Dan betaalt het UWV altijd het grootste deel van de kosten. Verliest u? Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Vooraf geven wij u altijd een indicatie van de kosten.  

Direct hulp nodig bij een bezwaarprocedure? Het heeft echt zin om bezwaar te maken!

Het maken van bezwaar bij het UWV is een belangrijke stap om uw rechten te beschermen en de juiste uitkeringen te ontvangen. Als u twijfels heeft over een beslissing van het UWV, is het altijd raadzaam om direct juridisch advies in te winnen en een advocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen. U heeft namelijk eenmalig de kans om bezwaar aan te tekenen binnen 6 weken na ontvangst van de brief. Het UWV draait regelmatig, na ons bezwaar, een verkeerd genomen beslissingen terug. Laat ons ook u helpen.

Ontmoet onze advocaten sociaal zekerheidsrecht

Mr. B. (Ben) Beelaard

Ben Beelaard advocaat Heeft bezwaar maken UWV zin

Ik ben inmiddels ruim 40 jaar actief als advocaat bezwaar UWV. Mijn specialisme is sociaal zekerheidsrecht en ik help mensen waarbij de uitkering is stopgezet of niet toegekend. Instanties zoals het UWV maken vaak fouten in de beoordeling met verstrekkende gevolgen voor de cliënt. Als advocaat zorg ik voor een sterk juridisch bezwaarschrift om te zorgen dat de uitkering alsnog wordt toegekend.

Specialisme: Bezwaarzaken UWV
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-3631961

Mr. M. (Michael) Berkel

Michael Berkel advocaat Heeft bezwaar maken UWV zin

“Het UWV en andere instanties worden regelmatig aangezien als langzaam en omslachtig. Hierdoor komt het nog wel eens voor dat er fouten gemaakt worden. Deze fouten in de beoordeling zorgen ervoor dat mensen in enorme financiële problemen kunnen komen. Ik vind het belangrijk dat deze mensen een kans krijgen om bezwaar te maken en herstel te krijgen van hun uitkering.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-3631961

Mr. V. (Vivian) Klaassen

Vivian Klaassen Advocaat Heeft bezwaar maken UWV zin

Als je moet terugvallen op een uitkering is dat bijna altijd uit nood geboren. Veelal zit je dan al in een lastige en afhankelijke situatie. Als er dan ook nog problemen zijn met het krijgen van zo’n noodzakelijke uitkering dan leidt dat meestal tot nog meer complicaties. Het is mijn drijfveer om deze mensen te helpen.” 

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-3631961

Ervaringen cliënten

“U heeft mijn verwachtingen overtroffen”

Geachte heer Ben Beelaard,

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn oprechte dankbaarheid en waardering uit te spreken voor uw buitengewone bijstand en deskundige begeleiding gedurende het proces van het aanvragen en aansluiten van mijn WIA-uitkering.

Uw toewijding aan mijn zaak, uw diepgaande kennis van het rechtssysteem en uw voortdurende inzet om mijn belangen te behartigen, hebben een aanzienlijke impact gehad op de succesvolle afwikkeling van mijn uitkeringsaanvraag. Uw professionele aanpak, geduldige uitleg en grondige voorbereiding hebben het hele proces voor mij veel begrijpelijker en draaglijker gemaakt.

Ik waardeer uw inzet om ervoor te zorgen dat mijn rechten werden beschermd en dat ik nu toegang heb tot de nodige middelen om mijn welzijn en financiële stabiliteit te waarborgen tijdens deze uitdagende periode van mijn leven.

Nogmaals, hartelijk dank voor uw voortreffelijke dienstverlening. U heeft mijn verwachtingen overtroffen, en ik ben u zeer erkentelijk voor uw ondersteuning en betrokkenheid.

Ik voel me zeer gelukkig dat ik u als mijn advocaat heb mogen hebben.

Met vriendelijke groet,

Mw Afandak

“Deskundige hulp”

“Echt een aanrader”

“Zeer tevreden”

“Heel erg dankbaar”

Schakel nu een advocaat in m.b.t. bezwaar UWV.

Vul in en een advocaat bezwaar UWV neemt contact met u op.

Stuur onze advocaten een WhatsApp bericht.

 

 

+31620408276

Bel ons kantoor.