In het sociaal zekerheidsrecht zijn er grofweg twee soorten zieken. Dat betreft niet een onderscheid in lichamelijke of geestelijke ziekte, maar ziet juist op de duur dat men ziek is.

Allereerst de kortdurende ziekte. Hoewel 104 weken erg lang kunnen duren, vallen mensen die korter dan 104 weken ziek zijn, onder het sociaal zekerheidsrecht onder ‘kortdurend ziek’. Mensen die langer dan 104 weken ziek zijn, vallen dan weer in het kader ‘langdurig ziek’ (denk daarbij ook aan de misschien wat oneerbiedige term ‘invalide’).

Mensen die een baan hebben en ziek worden, krijgen het loon via hun werkgever doorbetaald de eerste 104 weken. Dit wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek (mocht je het interessant vinden, kijk eens in artikel 7:629 BW). Mensen die geen arbeidsovereenkomst (meer) hebben en toch ziek worden, vallen terug op bepalingen uit de Ziektewet. Voor dit laatste is dan wel vereist dat zij werknemer zijn.

Dat laatste zinnetje lijkt te suggereren dat mensen die werkloos zijn, pech hebben als zij ziek worden. De wet heeft hier echter een oplossing voor. Ook mensen die een WW-uitkering genieten, worden volgens artikel 7 van de Ziektewet namelijk als werknemer gezien. De wet biedt dus een oplossing.

Voor mensen met een arbeidscontract is het belangrijk om te weten dat de wet bij kortdurende ziekte spreekt over “bedongen arbeid”. Hiermee wordt bedoeld het werk dat iemand normaal gesproken uitvoert. Om te weten wat de bedongen arbeid is, kan worden gekeken naar het arbeidscontract. Daarin staat vaak beschreven welke werkzaamheden, de bedongen arbeid, moeten worden uitgevoerd. Als je ook maar een deel van het bedongen werk niet kunt uitvoeren, ben je voor je werk volledig arbeidsongeschikt. De werkgever moet dan, zolang het eigen werk niet kan worden uitgevoerd, maximaal twee jaar het loon doorbetalen.

Mensen die vanuit de WW ziek zijn, hebben geen “bedongen arbeid”. Hoe kan dan toch worden gekeken of het werk kan worden uitgevoerd? Dit is namelijk de vraag die ook in de Ziektewet moet worden beantwoord. Doordat er wordt gekeken naar de vraag of die persoon “zijn arbeid” nog kan uitvoeren. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de werkzaamheden die deze persoon voor het laatst heeft verricht. Of iemand arbeidsongeschikt is, wordt dan alleen beoordeeld aan de hand van algemene werkzaamheden die kenmerkend zijn voor die specifieke baan. Anders gezegd: als in de oude baan bij een callcenter zwaar getild moest worden, is dat niet van belang voor de algemene werkzaamheden die je als callcenter-medewerker verricht. De conclusie is dan dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Tussen mensen die kortdurend ziek zijn, is daarnaast nog een extra onderscheid te maken. Zo worden mensen in de Ziektewet, als zij bijna een jaar ziek zijn, nogmaals beoordeeld. Dit heet de ‘Eerstejaars-Ziektewetbeoordeling’. Hierbij wordt gekeken of de Ziektewetuitkering wordt stopgezet, of dat deze uitkering voor maximaal een jaar nog wordt voortgezet. Hierbij wordt eerst door een verzekeringsgeneeskundige gekeken of er inmiddels mogelijkheden zijn om te werken of dat dit door ziekte toch niet zal lukken. Zijn er wel mogelijkheden om te werken, dan zal een arbeidsdeskundige kijken welke soorten arbeid er nog verricht kunnen worden en of daarmee minstens 65% van het salaris kan worden verdiend. Als dat laatste toch niet het geval is, dan wordt de Ziektewetuitkering alsnog voor maximaal een jaar voortgezet.

Bovenstaande verdient uiteraard enige nuancering. Elke situatie is immers uniek en de onderliggende regelingen kunnen zeer omvangrijk zijn. Er zijn daarom talloze nuances en opmerkingen die gemaakt kunnen worden. Voor een uitgebreid advies, of een toelichting op uw situatie, kunt u daarom het beste contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht.

GRATIS ADVIES

Wilt u bezwaar maken? Leg direct kosteloos uw zaak voor aan een gespecialiseerde advocaat.

Mr. M. (Michael) Berkel

Heeft u problemen met uw uitkering? Bijvoorbeeld door omdat u ziek bent terwijl u een WW uitkering heeft. Ik kan u helpen. Mijn expertise is Sociaal Zekerheidsrecht.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-363196112