Bezwaar UWV afgewezen?

Bij uitkeringszaken is het niet ongewoon om te worden geconfronteerd met een afwijzing van een bezwaar door het UWV. Regelmatig worden bezwaarschriften onrechtmatig afgewezen. De frustratie en verwarring die daaruit voortkomen, kunnen overweldigend zijn. Wij kunnen u helpen. Ons gespecialiseerde advocatenkantoor is er om u te begeleiden, te ondersteunen en ervoor te zorgen dat u alsnog uw uitkering krijgt. Wij hebben al meer dan 40 jaar ervaring en meer dan 1.000 cliënten geholpen in bezwaar- en beroepzaken tegen het UWV.

Heeft u de brief met de beslissing omtrent uw bezwaarschrift ontvangen?

Dan is het belangrijk om allereerst naar de dagtekening van de brief te kijken. Vanaf deze datum heeft u slechts zes weken om een beroepsprocedure te starten. U kunt uw zaak kosteloos voorleggen aan één van onze advocaten.

h

Vul ons contactformulier in

N

Advocaten bezwaar UWV afgewezen met meer dan 40 jaar ervaring

N

Gratis & Pro Deo rechtshulp

N

Meer dan 1.000 bezwaar- en beroepzaken gevoerd tegen het UWV

N

Gratis intake-/adviesgesprek

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank indien uw bezwaar UWV is afgewezen.

Heeft u te maken gehad met een (gedeeltelijke) intrekking van uw uitkering of wordt er van u verwacht dat u een eerder ontvangen uitkering terugbetaalt? Heeft u een bezwaar ingediend bij de desbetreffende uitkeringsinstantie, zoals het UWV, SVB, DUO of de gemeente, maar is dit bezwaar afgewezen? Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank. Binnen het bezwaarschrift kunt u tevens het verzoek opnemen aan het bestuursorgaan om akkoord te gaan met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Hoe gaat een beroepsprocedure in zijn werk nadat uw bezwaar is afgewezen?

1. Uitgebreide intake met een advocaat

We nemen de tijd om uw zaak grondig te bestuderen, uw rechten te identificeren en een strategie te ontwikkelen om uw zaak te verdedigen.

h

2. Formuleren & indienen beroepschrift

Onze advocaten stellen voor u een juridisch beroepschrift op met hierin beschreven waarom u recht heeft op de uitkering of de beslissing onterecht genomen is door het UWV. Dit beroepschrift wordt uiterlijk binnen 6 weken, nadat u bezwaar door het UWV is afgewezen, ingediend. Dat is de wettelijke termijn.

q

3. Reactie uitkeringsinstantie

De overheidsorganisatie treedt op als de tegenpartij (verweerder) in deze kwestie. De rechtbank verzoekt de overheidsorganisatie om een verweerschrift op te stellen en alle relevante documenten met betrekking tot de zaak in te dienen.

4. Aanvullende documenten

De rechtbank voorziet u van kopieën van de documenten die zijn ingediend door de overheidsorganisatie. U heeft tevens de mogelijkheid om aanvullende documenten in te dienen, zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de overheidsorganisatie. Onze advocaten nemen dit voor u uit handen.

5. Zitting bij de rechtbank

Uw zaak wordt mondeling behandeld door de rechtbank. Wij gaan samen met u naar de zitting. Indien nodig roepen wij getuigen op. Als het voor de rechter op voorhand zeer duidelijk is, kan er ook uitspraak worden gedaan zonder zitting (vereenvoudigde behandeling). Indien wij het hier niet mee eens zijn, kunnen we voor u hiertegen in verzet gaan en verzoeken om een mondelinge zitting.

6. Uitspraak & hoger beroep

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, heeft u de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Dit dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de uitspraak van de rechter. Als de termijn korter is dan 6 weken, zal dit vermeld worden in de uitspraak waartegen u in hoger beroep gaat. Het is belangrijk op te merken dat de overheidsorganisatie eveneens de optie heeft om in hoger beroep te gaan. Onze advocaten kunnen voor u de hoger beroepsprocedure starten.

Onze advocaten kunnen u helpen om uw uitkering te krijgen. Ook Pro Deo.

Waarom een advocaat bezwaar tegen UWV beslissing inschakelen?

 

  Beroepsprocedures zijn van nature complex en vragen om een gedegen aanpak. Onze advocaten zijn getraind en hebben uitgebreide ervaring in het nauwkeurig beoordelen van beschikkingen, het opstellen van doortastende bezwaarschriften en het voeren van juridische procedures.

  Het komt regelmatig voor dat het UWV beoordelingsfouten maakt, wat kan leiden tot onrechtmatige afkeuring van uitkeringen. Onze advocaten kennen de valkuilen waarin dergelijke fouten vaak ontstaan en zijn volledig op de hoogte van de regels waaraan het UWV gehouden is.

  Onze advocaten nemen de last van het beroepsproces tegen UWV-beslissingen van u over. Hierdoor wordt de stress tot een minimum beperkt en kunt u erop vertrouwen dat uw zaak in bekwame handen is.

  Wij bieden professionele begeleiding bij het verzamelen van de juiste bewijsstukken om uw bezwaar tegen de UWV-beslissing zo krachtig mogelijk te maken.

  Met meer dan 40 jaar ervaring zijn wij het meest ervaren advocatenkantoor in Nederland. Gedurende al die jaren hebben wij meer dan 1.000 cliënten bijgestaan in hun strijd tegen het UWV.

  Wanneer u besluit om bezwaar te maken tegen een UWV-beslissing, is het goed om te weten dat de kosten vaak geheel of gedeeltelijk worden vergoed. U kunt hier meer lezen over de kosten en vergoedingen.

Hulp van een advocaat bij een bezwaar wat door het UWV is afgewezen, wat kost dat?

De kosten die samenhangen met het indienen van bezwaar tegen een UWV-beslissing variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw financiële situatie, het resultaat van het bezwaar en eventuele dekking van uw verzekering. Als uw bezwaar succesvol is, draagt het UWV doorgaans een groot deel van de kosten.

In het geval dat het bezwaar niet wordt ingewilligd, maar u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, zal uw verzekeraar vaak de meeste kosten op zich nemen. Bovendien is er een mogelijkheid dat wij u kunnen bijstaan op Pro Deo-basis of via een toevoeging.

Ongeacht de situatie is het raadzaam om contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen wij een nauwkeurige beoordeling maken van de mogelijke kosten die aan uw beroepsprocedure tegen de UWV-beslissing verbonden zijn. Uw individuele omstandigheden zullen hierin een ook een rol spelen.

Direct hulp nodig bij een beroepsprocedure?

Wanneer u de UWV-beslissing op uw deurmat aantreft en overweegt bezwaar aan te tekenen, nodigen wij u van harte uit om direct contact met ons op te nemen. Dit eerste gesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend. Onze advocaten zullen uw zaak zorgvuldig beoordelen en met u bespreken of wij u kunnen bijstaan bij het indienen van bezwaar tegen de beslissing van het UWV. Tijdens dit gesprek nemen we ook de eventuele kosten met u door die in uw specifieke situatie van toepassing kunnen zijn. Neem snel contact op, u heeft slechts 6 weken de tijd voor het beroepschrift. 

Ontmoet onze advocaten sociaal zekerheidsrecht

Mr. B. (Ben) Beelaard

Ben Beelaard advocaat bezwaar tegen uwv beslissing

Ik ben inmiddels ruim 40 jaar actief als advocaat bezwaar UWV. Mijn specialisme is sociaal zekerheidsrecht en ik help mensen waarbij de uitkering is stopgezet of niet toegekend. Instanties zoals het UWV maken vaak fouten in de beoordeling met verstrekkende gevolgen voor de cliënt. Als advocaat zorg ik voor een sterk juridisch bezwaarschrift om te zorgen dat de uitkering alsnog wordt toegekend.

Specialisme: Bezwaarzaken UWV
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-3631961

Mr. M. (Michael) Berkel

Michael Berkel advocaat bezwaar tegen uwv beslissing

“Het UWV en andere instanties worden regelmatig aangezien als langzaam en omslachtig. Hierdoor komt het nog wel eens voor dat er fouten gemaakt worden. Deze fouten in de beoordeling zorgen ervoor dat mensen in enorme financiële problemen kunnen komen. Ik vind het belangrijk dat deze mensen een kans krijgen om bezwaar te maken en herstel te krijgen van hun uitkering.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-3631961

Mr. V. (Vivian) Klaassen

Vivian Klaassen Advocaat bezwaar tegen uwv beslissing

Als je moet terugvallen op een uitkering is dat bijna altijd uit nood geboren. Veelal zit je dan al in een lastige en afhankelijke situatie. Als er dan ook nog problemen zijn met het krijgen van zo’n noodzakelijke uitkering dan leidt dat meestal tot nog meer complicaties. Het is mijn drijfveer om deze mensen te helpen.” 

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: advo@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-3631961

Ervaringen cliënten

“Deskundige hulp”

“Echt een aanrader”

“Zeer tevreden”

“Heel erg dankbaar”

Schakel nu een advocaat m.b.t. bezwaar UWV afgewezen.

Vul in en een advocaat bezwaar UWV afgewezen neemt contact met u op.

Stuur onze advocaten een WhatsApp bericht.

 

 

+31620408276

Bel ons kantoor.