In een uitspraak van 8 augustus 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:2680) heeft de Centrale Raad van Beroep de regels over kwijtschelding van een terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering nogmaals verduidelijkt:

 

  1. de sociale zekerheidswetten kennen geen mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een opgelegde boete;
  2. kwijtschelding van de terugvordering van de onverschuldigd betaalde uitkering op grond van de Wet WIA, de Toeslagenwet en de WW is alleen mogelijk indien wordt voldaan aan de in de wet omschreven vereisten; daarbuiten is het UWV niet bevoegd om van terugvordering af te zien;
  3. kwijtschelding op grond van dringende redenen is alleen mogelijk bij de vaststelling van de omvang van de terugvordering; later opgekomen dringende redenen kunnen niet tot een ander besluit leiden.

Mr. B. (Ben) Beelaard

Al meer dan 40 jaar sta ik mensen bij die problemen hebben met hun uitkering. Helaas maken instanties zoals het UWV, Gemeente en SVB,  fouten waardoor mensen niet krijgen waar zij recht op hebben.”

Specialisme: Sociaal Zekerheidsrecht
E-mail: info@beelaardbreetveld.nl
Tel:  070-363196112